PRIVACY VERKLARING

2024

PRIVACY

Privacyverklaring: MIND OF VISUALS

Bij MIND OF VISUALS hechten we veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij omgaan met persoonlijke informatie die we verzamelen via onze website en andere online diensten.

  1. Verzamelde informatie: We kunnen persoonlijke informatie verzamelen, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere gegevens die u vrijwillig verstrekt wanneer u contact met ons opneemt of op andere wijze met ons communiceert.

  2. Gebruik van informatie: Wij gebruiken de verzamelde informatie om onze diensten te leveren, te verbeteren en aan te passen aan de behoeften van onze gebruikers. Dit omvat het beantwoorden van vragen, het verwerken van transacties, het verzenden van nieuwsbrieven en het bieden van klantenservice.

  3. Beveiliging: We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking.

  4. Delen van informatie: We delen uw persoonlijke informatie niet met derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of wanneer dit wettelijk vereist is.

  5. Cookies: Onze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren en om informatie te verzamelen over hoe onze website wordt gebruikt. U kunt uw browserinstellingen aanpassen om het gebruik van cookies te beheren.

  6. Toegang en controle: U heeft het recht om toegang te krijgen tot uw persoonlijke informatie die bij ons is opgeslagen en om eventuele onjuistheden te corrigeren. U kunt ook verzoeken om uw persoonlijke informatie te laten verwijderen uit onze systemen, tenzij we verplicht zijn om deze informatie te bewaren voor wettelijke doeleinden.

  7. Wijzigingen in deze privacyverklaring: We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. We raden u aan deze pagina regelmatig te controleren op eventuele updates.

Als u vragen heeft over onze privacypraktijken of als u uw persoonlijke informatie wilt bijwerken of verwijderen, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die op onze website worden vermeld.

Laatst bijgewerkt: 4-3-2024